Print

 

 

Më 27 shtator 2013, në Swis Diamond Hotel në Prishtinë u  promovua vepra e plotë në 20 vëllime.


Ne promovim folen konsulentët e veprës, akademik Pajazit Nushi, akademik Luan Omari, redaktori Prof.dr.Haki Demolli dhe autori.
 
Kompleti i veprës sistemohet në këto 20 libra:

 


I.Kosova në ish-Jugosllavi, shoqëruar me tekstin frëngjisht:” La decomposition de l’ex Yougoslavie et la question du Kosovë”.
II.Kosova ndërmjet kërcënimeve të brendshme dhe premtimeve të jashtme.
III.Çështja shqiptare në udhëkryqin e zgjidhjeve paqësore,shoqëruar me librin  anglisht: “The Albanian question at the crossroads of peaceful solution”.
IV. Hyrje në shkencat administrative.

V.Çështja e Kosovës në veprën e Gazmend Zajmit.
VI.Shqiptarët në proceset politike në Ballkan.
VII.Ditari i luftës.
VIII. Kosova nën  administrimin ndërkombëtar.
IX.Çështja e Kosovës-çështje e vetëvendosjes, shoqëruar me librin në gjermanisht:”Kosova und die albaner zëischen verleungnung und unabhangigket”.
X.Vazhdimësia e mendimit për Kosovën dhe shqiptarët.
XI.Pavarësia- i vetmi opsion për të ardhmen e Kosovës.
XII.Udhëkryqet e çështjes shqiptare- Shqipëria Etnike nuk është “Shqipëri e Madhe”.  
XIII.Nocione dhe parime të administratës publike.
XIV.The truth about Kosova.
XV. Kosova në prag dhe pas statusit.
XVI. Shteti, shqyrtime të përgjithshme teorike,me vështrim rasti i Kosovës.
XVII.Pavarësia e Kosovës-fakt juridik që nuk mund të zhbëhet- Dëshmi për Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë.
XVIII.Fjalor shpjegues i termave administrativë.
XIX.Të menduarit dhe të shkruarit juridik.
 XX. Disa vrojtime të autorit me opinione të kolegëve për emrin dhe veprën e tij.