Në pyetjen e fundvitit 2007:Si e shihni fundin e procesit rreth çështjes së Kosovës kanë votuar gjithësejt 69 vizitorë, prej të cilëve Nuk e shihni fundin e procesit edhe për një kohë 41,  Pa rezolutë të KS të OKB-së 30 , Me rezolutë të KS të OKB-së 8.


Në pyetjen e muajit Gusht 2007: Çfarë i mungon më shumë klasës politike të Kosovës: kanë votuar gjithësejt 14 vizitorë, prej të cilëve Guximi intelektual 7, Shkathtësia diplomatike 5 dhe Maturia politike 2.


Në pyetjen e muajit Korrik 2007: Çfarë ka dëshmuar më shumë diplomacia politike botërore për Kosovën: kanë votuar gjithësejt 39 vizitorë, prej të cilëve Taktikë 29, Gadishmëri 9 dhe Aftësi 1.


Në pyetjen e muajit Qershor 2007 “Ç'është më e përgjegjshme:”, kanë votuar gjithësejt 22 vizitorë, prej të cilëve 16 kanë votuar “Të veprosh kur nuk ka qenë dashur të veprosh”, kurse 6 kanë votuar “Të mos veprosh kur ka qenë dashur të veprosh".

Në pyetjen e muajit Maj 2007 “Ç'është më produktive”, kanë votuar gjithësejt 31 vizitorë, prej të cilëve 16 kanë votuar “Te bashkohesh pa vepruar”, kurse 15 kanë votuar “Te veprosh i pabashkuar”.


 
Në pyetjen e muajit Prill 2007 “Nëse nuk kemi atë që pëlqejmë, a duhet të pëlqejmë atë që kemi?”, kanë votuar gjithësejt 125 vizitorë, prej të cilëve 75 apo 60% kanë votuar “PO”, kurse 50 apo 40% kanë votuar “JO”.