Më shumë se për parashikimin e rezultateve të ndeshjeve të futbollit në fund të çdo jave,në Kosovë po bëhen parashikime për rezultatin që do “ta nxjerrë”Ahtisari nga “pakoja e vet”.Në “bastorën politike”,po sikurse edhe në atë sportive,në lidhje me të ardhmen e Kosoëvs,luhet me tre shenja.Eshtë në rritje numri i atyre që po luajnë “njëshin”,duke llogaritur në “pavarësinë e Kosovës”,si të vetmin rezultat nga ndeshja Kosovë-Serbi.Por,nuk mungojnë as ata që po “vëjnë shënjen e barazimit”,me shumë mbi bazën e parimit se Ahtisari si prijës i negociatave do të përpiqet “të nxjerrë”një rezultat “të barabartë”.   

Është e njohur se vështirësitë e dukurive shoqërore,të cilat, njëkohësisht, janë edhe juridike praktike,qëndrojnë në atë se ne të gjithë flasim për të njejtën çështje,edhe pse ende“nuk jemi pajtuar“për domethënien e fjalëve në bazë  të të cilave ndërtohen nocionet.Kështu ishte kur flitej për“multietnitetin“ dhe “kuptimësitë“e ndryshme të tij,me rastin e vendosjes së Kosovës nën Administrimin e Përkohshëm Civil Ndërkombëtar.

Sonte gjindemi në një mjedis më të viktimizuar nga lufta:flasim përpara njerëzve më të traumatizuar nga torturat, vrasjet,masakrimet,mbajtja peng në kazamatet serbe të më të dashurëve të tyre.Prandaj,sugjeroj që të përdorim fjalorin me shprehjet më adekuate për dukuritë që kanë ndodhur në këtë rreth dhe në Kosovë përgjithësisht.

E kemi thënë edhe më parë se vendosja e Administrimit të Përkohshëm Civil Ndërkombëtar në Kosovë, për shkak të mungesës së një marrëveshjeje për “protektoratin”, do të jetë” me shumë të panjohura”, ndërsa në shkrimin tonë të fundit për “Bota sot” (7 shtator 1999), kemi tërhequr vërejtjen se “Me gjithë qartësinë e nocionit, mund të ketë, dhe do të ketë, interpretime të ndryshme të Administrimit të Përkohshëm Civil Ndërkombëtar”, sikurse që ”interpretimet mund të bëhen dhe do të bëhen nga secila palë, në të shumtën e rasteve, me motive politike”.