-Z.Ministër,jo pavarësi “e kushtëzuar”,po pavarësi e plotë,me mundësinë e mbështetjes dhe të fuqizimit nga bashkësia ndërkombëtare-

SHQIPTARET,SADO “TE NDARE”DUHET “TE ECIN TE BASHKUAR”

Ditë më parë e mbylla një shkrim timin me pyetjen:deri kur do të sillemi sikur të ishim pesë popuj dhe të kishim pesë çështje shqiptare?Aludoja,në prononcimin e z.Besnik Mustafaj,Ministrit  të  Jashtëm të  shtetit shqiptar në Uashington dhe në të gjitha prononcimet e kohëve të fundit në lidhje me të ardhmen e Kosovës dhe të çështjes shqiptare në përgjithësi.

Të nderuar ambasadorë,
Pa dyshim se shqetësimi Juaj i shprehur për Veriun e Kosovës,sado i vonuar qoftë,paraqet një kontribut të drejtpërdrejtë për sensibilizimin e gjendjes në atë pjesë të territorit të Kosovës.Cmojmë qëndrimin Tuaj se “nuk do të ketë ndarje të Kosovës”dhe angazhimin Tuaj për integrimin e Veriut të Kosovës në tërësinë institucionale të saj.

Zonja e zotërinj,
Kur në leksionin tim të mbajtur në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë,me datë 30 Nëntor 2005,kisha shprehur mendimin se Shqipëria,endë më shumë “i ngjanë fëmijës”që “sapo ka lindur i dobët”,mbahet në jetë “me infusion dhe se pritet prej brezave të ardhshëm,të edukuar dhe të shkolluar,ta nxjerirn nga ajo gjendje,nuk reagoi asnjëri nga studentët në amfiteatrin e mbushur plotë.Në këtë mënyrë konfirmova mendimin tim që,në fakt,përbënte shqetësimin tim, Ku vete Shqipëria sot.

Zotëri i nderuar,
Shkas i drejtpërdrejtë që t’ju drejtohem me këtë letër është një deklaratë e Juaj e bërë publike ditë më parë në lidhje me Kosovën dhe të ardhmen e saj dhe porosia e Juaj:”Kosovarë, përgatituni për kompromise”.
Pa “hyrë fare”në çështjet që do të mund të diskutoheshin se a i përket mandatit Tuaj adresimi i porosisë;sesa ishte ky një veprim Juaj diplomatik, edhe po qe se “ishte i porositur”,

ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME NË KOSOVË NË FUNKSION TË QETËSIMIT TË GJENDJES DHE TË PËRBALLIMIT TË PENGESAVE

Kosova ka mbetur pa adresë të vetën,pa organet e veta dhe pa autoritetet e veta.Do të jetë vështirë të qetësohet gjendja dhe të përballohen pengesat pa u gjendur adresa,pa u zgjedhur organet,pa u emëruar autoritetet e Kosovës ,të cilat,do të mund të ishin dhe të bëheshin krah i  Juaji i fortë në përpjekjet për ta ndërtuar të ardhmen e Kosovës.