• Kosova dhe shqiptarët-ndërmjet kërcënimeve dhe premtimeve”, Shoqata e Pavarur e Juristëve e Kosovës, Prishtinë,1991.
 • "Çështja shqiptare në udhëkryqin e zgjidhjeve paqësore”, Shoqata e Pavarur e Juristëve e Kosovës, Prishtinë, 1995.
 • The Albanian Question At The Crossroads of Peaceful Solution”, The Intependent Association of Lawyers of Kosova, Prishtina,1995.
 • Kosova and Albanians,Between Negation And Independence”, The Intependent Association of Laywers of Kosova, Prishtina,1995.
 • Çështja e Kosovës në veprën e Gazmend Zajmit", Shoqata e Pavarur e Juristëve e Kosovës, Prishtinë, 1997.
 • Në mbrojtje të pavarësisë së Kosovës”, Shoqata e Pavarur e Juristëve e Kosovës,Prishtinë,1998.
 • Kosova nën administrimin ndërkombëtar”, Forumi për Iniciativë Demokratike, Gjakovë,2000. 
 • Truths on Kosova”, Albanian World Federation, Prishtina, 2000(bashkëautor Pajazit Nushi).
 • Të vërteta për Kosovën” ,Lidhja Shqiptare në Botë,Prishtinë,2000(bashkëautor Pajazit Nushi).
 • Vazhdimësia e mendimit për Kosovën dhe çështjen shqiptare”, Lidhja Shqiptare në Botë, Prishtinë, Tiranë, Tetovë,2001.
 • Kosova dhe çështja shqiptare në udhëkryqet e kohës”  (Political history of the Kosova issue) Instituti për Studime Bashkëkohore, Prishtinë, 2005.
 • Nocione dhe parime të administratës publike” (Aspekte metodologjike dhe shqyrtime krahasimtare), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2005.
 • “The Truth About Kosova, Arguments and Facts in support of its Independence”, Dardania University, Prishtina, 2007.
 • Shteti, shqyrtime të përgjithshme me vështrim rasti I Kosovës”, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2008.
 • Rrugëtimet dhe labirintet e Kosovës dhe të Shqiptarëve”-Pavarësia e Kosovës- fakt i ligjshëm që nuk mund të  zhbëhet- Testimony for Kosova, Forumi për Iniciativë Demokratike, Gjakovë, 2009.
 • Fjalor shpjegues i termave administrativë”, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2010.